Home

Welkom bij AntibioticaGoedGebruikt!

AntibioticaGoedGebruikt! is een initiatief van Mark Slager (Apotheek Orion), CAREANIMATIONS en Stichting KIJKSLUITER en wordt onvoorwaardelijk gesponsord door Sandoz.

In AntibioticaGoedGebruikt! gaan 50 apotheken patiënten, die een antibioticakuur krijgen, maximaal begeleiden met KIJKSLUITER en de daarmee samenhangende producten KIJKGESPREK en KIJKBERICHT.

KIJKGESPREK faciliteert een eenduidig, compleet eerste uitgifte gesprek. Met KIJKGESPREK verstuurt u KIJKSLUITER en initieert u KIJKBERICHT.

KIJKSLUITER kent u ongetwijfeld, KIJKBERICHT is een automatische berichtenservice, die de patiënt gedurende de gehele kuur ondersteuning biedt bij het gebruik van het antibioticum.

Het ultieme doel is dat een patiënt, die KIJKGESPREK, KIJKSLUITER en KIJKBERICHT krijgt aangeboden, de antibioticumkuur geheel volgens voorschrift gebruikt. De behaalde resultaten worden vergeleken met een controlegroep.

Op deze website vindt u alle informatie over het project.

Over CAREANIMATIONS

CAREANIMATIONS heeft het KIJK-platform ontwikkeld, dat bestaat uit meer dan 10.000 animatievideo’s en honderden pictogrammen over medicijnen, hulpmiddelen en ziekten, gevat in producten zoals KIJKSLUITER, KIJKGESPREK, KIJKBERICHT, en voorzien van software waarmee de apotheek de informatie kan selecteren, personaliseren en laagdrempelig kan distribueren naar patiënten.

De KIJK-producten zijn bedoeld voor iedereen, maar met name geschikt gemaakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, door laaggeletterdheid of anderstaligheid.

Over Apotheek Orion

Apotheek Orion is een openbare apotheek in Amersfoort. Apotheek Orion is een apotheek voor iedereen.

Apotheek Orion biedt ondersteuning bij gezondheid en specifiek bij het gebruik van geneesmiddelen aan iedereen die de apotheek bezoekt. Om dit goed te doen gaat Apotheek Orion graag het gesprek aan met de patiënt. Alleen op die manier kan zij ervoor zorgen dat iedereen die geneesmiddelen bij Apotheek Orion krijgt ook de juiste kennis heeft om die geneesmiddelen op de juiste manier te gebruiken.

Apotheek Orion zet zich al jaren in voor begrijpelijke geneesmiddelinformatie en dit project en deze samenwerking vloeit daaruit voort.

Over Stichting KIJKSLUITER

Stichting KIJKSLUITER stelt in Nederland de KIJK-producten beschikbaar aan apotheken, praktijken, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Stichting KIJKSLUITER staat daarvoor dagelijks in contact met zorgverleners en gebruikers, maar ook met maatschappelijke partijen zoals de overheid, de zorgverzekeraar, thuiszorgorganisaties, patiëntenorganisaties, etc.

Over Sandoz

Sandoz is sponsor van het project AntibioticaGoedGebruikt! Sandoz heeft geen invloed op de inhoud van de KIJK-producten. Voor meer informatie over Sandoz: www.sandoz.nl

AntibioticaGoedGebruikt!

Mark Slager legt uit waarom u mee moet doen.

Hoe werkt KIJKGESPREK in de apotheek?

Een voorbeeld uit de praktijk.

De Opzet

In de apotheek

Bij de patient thuis

KIJKGESPREK

KIJKGESPREK ondersteunt de apotheekmedewerkers bij het op een gestructureerde en begrijpelijke manier informeren van patiënten over het voorgeschreven antibioticum. Met behulp van een tablet worden de belangrijkste aandachtspunten van het geneesmiddel aan de hand van (geanimeerde) pictogrammen met de patiënt besproken.

Na afloop van het gesprek stuurt de apotheek een email met een gepersonaliseerde link die de patiënt toegang geeft tot de juiste KIJKSLUITER. Ook begint daarmee automatisch KIJKBERICHT.

Het is voor AntibioticaGoedGebruikt! noodzakelijk dat de patiënt de KIJKsluiter mobiele app gebruikt. Deze verstuurde link zet de juiste KIJKsluiter klaar in de app.

KIJKGESPREK is erg handig in gebruik. Je komt echt in gesprek met de patiënt en door de plaatjes is er meer interactie.”

Larissa, Apothekersassistente Apotheek Orion

KIJKSLUITER + KIJKBERICHT

De patiënt ontvangt de juiste KIJKSLUITER in de KIJKSLUITER app. Met KIJKSLUITER kan hij thuis op zijn gemak nogmaals de belangrijkste informatie over het antibioticum bekijken. Dit bevordert de kennis van het medicijn en het begrip van de kuur en helpt de patiënt ook de informatie over het gebruik beter te onthouden.

De KIJKSLUITER app biedt de patiënt twee bijkomende soorten ondersteuning:

 • Medicijnwekker, waarmee de patiënt herinnerd wordt aan de inname van het antibioticum en hij ook aan kan geven of hij het medicijn ook daadwerkelijk heeft gebruikt.
 • Berichtenfunctionaliteit, waardoor de patiënt KIJKBERICHT kan ontvangen.

In het AntibioticaGoedGebruikt! project ontvangt de patiënt gedurende de lengte van de antibioticakuur KIJKBERICHT. Dat betekent dat hij dagelijks 1-2 berichten ontvangt, die hem bij het juiste gebruik van het antibioticum ondersteunen.

Ook ontvangt de patiënt via KIJKBERICHT een aantal vragenlijstjes met vragen over

 • Hoe het met de patiënt gaat;
 • Hoe het met het antibioticumgebruik gaat;
 • Hoe hij de ondersteuning waardeert;
 • Hoeveel kennis hij over het antibioticum heeft.

AntibioticaGoedGebruikt!

Doelgroep:
Patiënten die een orale antibioticumkuur gebruiken met één van de 10 meest gebruikte antibiotica:

 • Amoxicilline
 • Amoxicilline/Clavulaanzuur
 • Azitromycine
 • Ciprofloxacine
 • Claritromycine
 • Clindamycine
 • Doxycycline
 • Flucloxacilline
 • Nitrofurantoïne
 • Trimethoprim

Taal:
Hoewel KIJKGESPREK, KIJKSLUITER en KIJKBERICHT ook andere talen ondersteunen, zal in het AntibioticaGoedGebruikt! Project alleen de Nederlandse taal worden aangeboden

Ondersteuning voor de patiënt:

 • KIJKSLUITERS voor de betreffende antibiotica
 • Gebruiksinstructies voor tabletten en capsules
 • Informatievideo over antibioticagebruik
 • Kennistesten over de betreffende antibiotica
 • Medicijnwekker
 • KIJKBERICHTEN met herhaling van aspecten van de eerste uitgifte informatie