Informatie

Wat wordt er van u gevraagd?

Actieve groep

Gedurende maximaal 6 weken biedt u in de apotheek alle patiënten, die één van de 10 geselecteerde antibiotica gebruiken, de combinatie aan van KIJKGESPREK, KIJKSLLUITER en KIJKBERICHT.

Van de deelnemende apotheken wordt verwacht dat ze binnen een periode van 6 weken na de startdag minimaal 50 patiënten met de combinatie van KIJKgesprek, KIJKsluiter en KIJKbericht begeleiden.

De gemiddelde apotheek heeft 60 patiënten per week, die één van de geselecteerde antibiotica gebruiken. Dat betekent dat in theorie alle 50 patiënten in 1 week geïncludeerd kunnen zijn. Maar, zoals gezegd, u heeft daarvoor maximaal 6 weken de tijd.

Mocht u meer patiënten, die één van de 10 geselecteerde antibiotica gebruiken, de combinatie van KIJKGESPREK, KIJKSLUITER en KIJKBERICHT aan willen bieden, dan staat u dit geheel vrij.

Controlegroep

De deelnemende apotheken worden gevraagd om op de startdag een email te versturen, naar een selectie van patiënten die voldoet aan de volgende criteria:

  • Patiënten van 18 jaar of ouder;
  • Aan wie de apotheek in de laatste 10 werkdagen voorafgaand aan de startdag;
  • Een uitgifte heeft gedaan van één van de geselecteerde antibiotica.

In deze email, die wij u t.z.t. zullen aanleveren, wordt de patiënt vriendelijk gevraagd of hij/zij op een link wil klikken om een korte vragenlijst te beantwoorden.

Onder de respondenten worden 5 tablets verloot. Hiervoor dienen de respondenten wel hun e-mailadres op te geven en akkoord te gaan met de voorwaarden.

Implementatiehandboek

Vanaf de start van het project kunt u op ondersteuning rekenen van Stichting KIJKSLUITER. Om dit project in uw apotheek tot een succes te maken, ontvangt u een implementatiehandboek waar o.a. de randvoorwaarden, tips en tricks en een stappenplan zijn opgenomen.

U kunt te allen tijde met uw vragen terecht bij Stichting KIJKSLUITER. Zie voor contactgegevens het tabblad “Contact”.

Webinars

Het is onze ervaring dat – ondanks de beschikbare informatiematerialen – er bij aanvang van het project praktische vragen zijn. Daarom organiseren wij een aantal webinars, waaraan de deelnemende apotheken kunnen deelnemen. Tijdens een webinar, die ca. 30 minuten duurt, ligt de nadruk op het beantwoorden van praktische vragen.