Voordelen

Wat zijn de voordelen voor uw apotheek?

  • Zorginhoudelijk stimuleert u door deelname aan AntibioticaGoedGebruikt! dat antibiotica in de praktijk beter gebruikt gaan worden. Hetgeen – indien breed ingezet – tot minder ziektelast, minder resistentie en minder kosten zou moeten leiden.
  • U ontvangt feedback over uw patiëntengroep en de daarin behaalde resultaten. Deze zullen worden afgezet tegen de landelijke resultaten. Dit kan voor uw apotheek tot interessante bevindingen leiden.
  • U kunt ervaring opdoen met de inzet van KIJKGESPREK en KIJKBERICHT.
  • Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke voordelen:

KIJKGESPREK en KIJKBERICHT

In het kader van het project krijgt u gedurende 6 maanden de beschikking over KIJKGESPREK en KIJKBERICHT.

KIJKGESPREK en KIJKBERICHT zijn onderdeel van het AntibioticaGoedGebruikt! project, maar u kunt beide producten ook voor andere patiënten en andere geneesmiddelen gebruiken.

KIJKGESPREK en KIJKBERICHT hebben – net als KIJKsluiter – een dekking van meer dan 95% van alle uitgiftes in de openbare apotheek.

Indien u zou besluiten om KIJKGESPREK en/of KIJKBERICHT ook in 2022 te willen gebruiken, dan biedt Stichting KIJKSLUITER u de mogelijkheid om KIJKGESPREK en/of KIJKBERICHT gedurende de rest van 2021 gratis te blijven gebruiken.

Tablet

In het kader van het project krijgt u een Samsung Tab4 en een beschermhoes in bruikleen. Na succesvol afsluiten van het project zal het eigendom naar u overgaan.

 

CZ Waardemonitor

Door mee te doen aan dit project en door inzet van KIJKGESPREK, verdient u 2 punten in het kader van de CZ Waardemonitor Openbare Apotheken 2021.